Teresa Costa-Gramunt


Gilbert Durand, un referent en el camp de la imaginació simbòlica

Aquest any 2021 es commemoren els cent anys del naixement de Gilbert Durand (Chambéry, 1921 – Moye, 2012), un referent en el camp de la imaginació simbòlica.
El llibre La imaginació simbòlica (2007), de Gilbert Durand, va motivar el meu interès per aquest antropòleg, mitòleg, iconòleg, crític d’art i creador de la mitocrítica o mitodologia. Professor de la Universitat de Grenoble, l’any 1966 va impulsar-hi la creació del Centre de Recerca de l’Imaginari (CRI), avui dia disseminat en diferents indrets del món. A la Universitat de Barcelona, vinculat al CRI i adscrit al Departament de Filologia francesa i provençal, l’any 1984 es va posar en marxa el Grup de Recerca de l’Imaginari i Mitocrítica (GRIM), dirigit pel professor Alain Verjat*, que ens va deixar l’any 2019.