Archives du jour : 26 août 2016


Reflexions per a l’endemà de la “Festa del llibre”

Nous voulions vous signaler cet article. Reflexions per a l’endemà de la “Festa del llibre” (23 d’abril 2016) Al final del seu llibre L’imaginaire (1994) (trad. esp.:Lo imaginario –Barcelona: Eds. del Bronce, 2000), Gilbert Durand  recordava les reflexions de Bachelard sobre la “imatge icònica”, que considerava inferior respecte la “imatge […]

Gilbert Durand