Reflexions per a l’endemà de la “Festa del llibre”


Nous voulions vous signaler cet article.

Reflexions per a l’endemà de la “Festa del llibre” (23 d’abril 2016)

Al final del seu llibre L’imaginaire (1994) (trad. esp.:Lo imaginario –Barcelona: Eds. del Bronce, 2000), Gilbert Durand  recordava les reflexions de Bachelard sobre la “imatge icònica”, que considerava inferior respecte la “imatge literària”, ja que “dicta massa el sentit a l’espectador passiu, perquè la imatge ‘en conserva’ anestesia poc a poc la creativitat individual de la imaginació [...] paralitza qualsevol judici de valor [...]; l’espectador es veu aleshores orientat per actituds col·lectives de propaganda”. Durand exposa com a aquesta “anestèsia de la creativitat imaginària” s’hi suma un altre perill: l’anonimat en la “fabricació d’imatges”, les quals “escapen a qualsevol “magisteri” responsable, ja sigui religiós o polític, prohibint així qualsevol desmarcatge, qualsevol alerta, cosa que permet moltes manipulacions ètiques, moltes ‘desinformacions’ per part de productors no identificats.”

Lire la suite.... http://emboscall.blogspot.ca/2016/04/reflexions-per-lendema-de-la-festa-del.html

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *